KGZS SKP - Prihodnost
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Prihodnost


 

Evropska komisija je 12. oktobra 2011 objavila besedila zakonodajnih predlogov skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013, ki urejajo neposredna plačila, skupno ureditev kmetijskih trgov, razvoj podeželja ter skupno ureditev za financiranje, upravljanje in nadziranje te politike.

 

Novi cilji SKP pa so: vitalno proizvodnjo hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, skrb za podnebne spremembe in uravnotežen prostorski razvoj. Evropska skupna kmetijska politika se bo razvijala v smeri bolj pravične razdelitve sredstev SKP med državami članicami, poudarjene so okoljske vsebine in zaščita pred nihanjem cen.

 

Nova struktura neposrednih plačil

  

Neposredna plačila po predlogu vključujejo:

 

  • - osnovna plačila in z njimi povezana zelena plačila
  • - plačila za majhne kmetije ter
  • - dodatek k plačilom za mlade kmete
  • - nacionalno rezervo.

 

Po letu 2013 bo veljala nova shema osnovnih plačil v vseh državah članicah EU. S posebnim prilagoditvenim mehanizmom do leta 2019 se bodo zmanjšale razlike med obsegom plačil v državah članicah, tako da bodo kmetje v državah, ki sedaj prejemajo manj kot 90 % povprečnega plačila na hektar v EU, prejeli toliko več da se bo razlika zmanjšala za tretjino.

Poleg osnovnega plačila bo vsako kmetijsko gospodarstvo prejelo zeleno plačilo na hektar za upoštevanje nekaterih kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. Države članice (ali regije) lahko odobrijo dodatno plačilo za območja z naravnimi omejitvami vse do 5 % nacionalnih sredstev. Osnovno plačilo (z do 2 % nacionalnih sredstev) za nove mlade kmete (40 let ali manj) se poveča za dodatnih 25 % za obdobje prvih 5 let izvajanja. 

                      

Posebne pozornosti v SKP po letu 2013 bodo deležni mladi kmetje.

 

Uredba določa tudi poenostavljeno shemo za male kmete (do 10 % letne nacionalne ovojnice), ki prejmejo pavšalno plačilo, ki nadomešča vsa neposredna plačila.  Proizvodno vezana plačila se lahko dodelijo za sektorje v tistih regijah države, kjer je specifična oblika kmetovanja pod določenimi težavami. Dodelitev vseh plačil za neposredna plačila bo še naprej povezana z upoštevanjem zahtev  navzkrižne skladnosti. Znesek plačil se bo z velikostjo zmanjševal in bo omejen na 300.000 EUR letno na kmetijo.

 

Mehanizmi upravljanja trga

 

Veljavni sistemi pomoči javne intervencije in zasebnega skladiščenja so preverjeni varnostni mehanizmi, namenjeni zagotavljanju pomoči pridelovalcem v težkih časih na trgih, na primer po krizi s hrano. Da bi bili bolj odzivni in učinkoviti, bodo revidirani. Za vse sektorje je bila uvedena nova zaščitna klavzula, s katero bo Komisija lahko izvedla izredne ukrepe in se odzvala na splošne tržne motnje. Ti ukrepi se bodo financirali iz krizne rezerve, opredeljene v večletnem finančnem okviru.

 

Razvoj podeželja

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja bo vključen v nov skupni strateški okvir, ki velja tudi za Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, da bi bilo mogoče uresničiti cilje strategije Evropa 2020 (trajnostna rast, pametna rast, vključujoča rast).

 
PAJEK
KGZS
O projektu Prireditve Razstave Seminar Mukec
O SKP Financiranje Razpisi Prihodnost Zgodovina Publikacije Zanimive povezave
Razvoj Tradicija Okolje Solidarnost Varnost Kakovost Odličnost Pestrost