KGZS SKP - Kmetijstvo je zakon
Domov Kontakt
Projekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

Evropska komisija začenja posvetovanje o osnutku smernic za skupno prodajo oljčnega olja, goveda in poljščin
22.01.2015

Evropska komisija je 15. januarja 2015 objavila sporočilo, da sprejema pripombe v zvezi z novim osnutkom smernic za uporabo protimonopolnih pravil EU v kmetijskem sektorju.

Po reformi evropske skupne kmetijske politike (SKP) se za prodajo oljčnega olja, goveda in poljščin uporabljajo nova posebna pravila. Ta pravila proizvajalcem omogočajo skupno trženje teh proizvodov, če so izpolnjeni določeni pogoji, na primer če njihovo sodelovanje znatno povečuje učinkovitost.

Komisija bo s smernicami zagotovila, da se z izvajanjem reforme SKP izboljša delovanje prehranske verige ter zajamčita dejanska konkurenčnost in inovativnost trgov kmetijskih proizvodov.

Prispevki v okviru javnega posvetovanja se lahko predložijo do 5. maja 2015. Komisija bo na podlagi prejetih prispevkov pregledala svoj predlog in končne smernice sprejela do konca leta 2015.

1. januarja 2014 je začela veljati nova SKP EU, vključno s posebnim konkurenčnim režimom za nekatere proizvode. Ta reforma proizvajalcem omogoča skupno trženje oljčnega olja, goveda in poljščin prek organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev, če:

     i.     take organizacije bistveno povečajo učinkovitost kmetov s pomožnimi storitvami, kot so skladiščenje, distribucija ali prevozne storitve, ter

    ii.     količine, ki jih tržijo te organizacije, ne presegajo določenih pragov.

Smernice, ki jih je pripravila Komisija, pojasnjujejo, kako je mogoče ta nova pravila kar najbolje uporabiti za okrepitev naložb in rasti, hkrati pa ohraniti enake konkurenčne pogoje za vse subjekte na enotnem trgu.

Osnutek smernic med drugim:

  • ponazarja, kako lahko organizacije proizvajalcev ponujajo storitve, ki znatno povečujejo učinkovitost kmetov,
  • vsebuje navodila za preverjanje, ali količine, ki jih tržijo organizacije proizvajalcev, ne presegajo nekaterih omejitev obsega proizvodnje ter
  • pojasnjuje, kdaj lahko organi, pristojni za konkurenco, uporabijo zaščitno klavzulo ter razveljavijo ali ponovno uveljavijo pogodbe organizacije proizvajalcev o skupnem trženju.

Komisija se je z nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, in ministrstvi za kmetijstvo že posvetovala o tem predlogu. Zdaj poziva zainteresirane strani, da predložijo svoja stališča o osnutku smernic. Komisija bo na konferenci 4. marca 2015 predloge predstavila zainteresiranim stranem, nacionalnim organom, pristojnim za konkurenco, in ministrstvom za kmetijstvo. Celotno besedilo predlogov je na voljo tukaj: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html

Ozadje

Komisija je v oceni učinka v okviru reforme SKP poudarila, da je treba izboljšati delovanje prehranske verige in ustvariti ustrezne pogoje, da lahko kmetijski sektor postane bolj konkurenčen in inovativen. Za to si bo m

PAJEK
KGZS