KGZS SKP - Oljčno olje Slovenske Istre
Skupna kmetijska politika
Domov KontaktProjekt SKP Dobre prakse Recepti Galerija Otroški kotiček

- kakovost

Oljčno olje Slovenske Istre

Prvo z evropsko zaščito označbe porekla

Več kot dve tretjini Slovenije ima omejene možnosti za kmetovanje. Med takimi območji je tudi Slovenska Istra s plitvimi kraškimi tlemi. Oljkarstvo v Istri, ki si jo delijo Hrvaška, Italija in Slovenija, ima zgodovinsko tradicijo. Na razvoj oljkarstva so imele velik vpliv razmere na trgu in ciklične pozebe. Preporod oljkarstva v Slovenski Istri beležimo po letu 1985, po tedanji večji pozebi.
Republiška in lokalna politika v drugi polovici 80-ih let sta prisluhnili potrebam oljkarjev, zato sta podpirali obnovo oljčnikov in napravo novih. Oljkarstvo ni samo ena izmed pomembnih kmetijskih panog, temveč daje oljka krajini značilen mediteranski značaj.

V začetku 90-ih let je dodaten polet razvoju oljkarstva dalo leta 1992 ustanovljeno Društvo oljkarjev Slovenske Istre (DOSI), ki je odigralo pomembno vlogo pri širjenju oljčnih nasadov in dvigu kakovosti pridelka.


Kakovost je nasprotje naklučja

Do danes so se površine oljčnikov povečale s 450 na 1.800 hektarjev, društvo pa je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije - Zavodom Nova Gorica, Univerzo na Primorskem ter Laboratorijem za preskušanje oljčnega olja (Labs) naredilo veliko na izboljšanju tehnologije pridelave: od obdelave tal, varstva pred škodljivci, gnojenja, rezi, sort, shranjevanja oljk in načina predelave.

Vse to je podlaga za doseganje visoke kakovosti slovenskih oljčnih olj, ki jo potrjujejo rezultati domačih in mednarodnih ocenjevanj. Vrsta slovenskih oljkarjev iz leta v leto posega po najvišjih priznanjih na ocenjevanjih na Hrvaškem, v Italiji, Združenih državah Amerike, na Kitajskem, v Nemčiji, Švici.

Prav visoka kakovost oljčnega olja Slovenske Istre je bila podlaga, da je le-to postalo prvi slovenski kmetijski izdelek, ki je dobil evropski znak kakovosti – zaščiteno označbo porekla (ZOP), društvo pa si prizadeva, da čim več pridelovalcev pridobi označbo.

DOSI se je s svojim delom vključilo v shemo kakovosti in od Ministrstva za kmetijstvo in okolje dobilo ustrezno odločbo o registraciji skupine, ki je bila podlaga za črpanje sredstev za promocijo iz ukrepov skupne kmetijske politike. S tem potrošnike seznanjajo z vrhunsko kakovostjo oljčnih olj Slovenske Istre in potrošniki temu tudi zaupajo!


PAJEK
KGZS
Zeleni apartma Modri apartma Rdeči apartma
Kdo smo Kje smo
Na kmetiji V okolici